Del Velendorf

Dne 6.3.2012 nám byl udělen status mezinárodně chráněné chovatelské stanice.